Продажба

Нова двукамерна вакуумна машина Пуск 83 – 5825М, производство Русия. 

Машината е предназначена за нанасяне на покрития от титанови нитриди и карбиди върху инструменти, с цел повишаване на тяхната износоустойчивост.

Технически характеристики:
 
1. Начин на разпрашване: електродъгов.
2. Размери на камерите: диаметър 380 mm, височина 540 mm.
3. Максимални габарити на инструментите в камерите: d = 300 mm, L = 350 mm.
4. Продължителност на работния цикъл: не повече от 40 min.
5. Максимална консумирана мощност: 15 kW.
6. Работен вакуум, MPa: 6х10-9
7. Работно напрежение: 1.200 V
8. Напрежение на захранващата мрежа: 380 V
9. Разход на охлаждаща вода: 2 м3/час
10. Габаринти размери на машината:
- дължина – 2.000 mm
- ширина – 736 mm 
- височина – 1.940 mm
11. Габаринти размери на захранващия шкаф:
- дължина – 1.400 mm
- ширина – 800 mm
- височина – 2.000 mm
12. Тегло: 2.610 kg

Машината е чисто нова. Има дребни забележки по визията, главно от транспортировката. Безупречно техническо състояние. Стартирана е веднъж – в момента на покупката с цел тест. 

Цена: 5.000 €

Нова двукамерна вакуумна машина Пуск 83 – 5825М Нова двукамерна вакуумна машина Пуск 83 – 5825М Нова двукамерна вакуумна машина Пуск 83 – 5825М Нова двукамерна вакуумна машина Пуск 83 – 5825М